Takim Nedir ve Ne Anlama Gelir

Takim: verimsizleştirme,  kıtal: vuruşma, birbirini öldürme

Hepimizin kafasını, ihtilâlleri takim eden tedhiş ve kıtal haberleri tazip ediyordu.


Benzer İçeriklerimiz


Muhayyel Nedir

Muhayyel: hayal edilen (hayali), tahayyül: hayalde canlandırma

Kiria Eleni devrinden hafızamda kalmış olan, her halde tamamen muhayyel Aleksi adlı bir arkadaşım daha vardı.

Mütemadiyen Nedir

Mütemadiyen: sürekli, ara vermeden

Havva Hanım da mütemadiyen lâfa karışıyordu.

İtiyat Nedir

İtiyat: alışkanlık, tenkit: eleştiri

O günlerde Haminne ile konuşurken borçlanma itiyatlarını tenkit ederdim.

Sabahattin Ali'nin meşhur sözlerinden birinde de geçer bu kelime:

İçimizde şeytan yok… İçimizde aciz var… Tembellik var… İradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey: hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var.

Tahakkuk Nedir

Tahakkuk: gerçekleşme

Yeni Turan hiç şüphesiz bir ütopya idi ve ütopyalar gibi tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayan gayeleri vardı.

Yeknesak Nedir

Yeknesak: tekdüze (Burada Türkçe'nin bir hüneri olarak Farsça "yek" ve Arapça "nesak" kelimeleri birleşmiştir. İki dilde de olmayan bu kelime Osmanlıca kelimeler arasında sayılabilecek bir kelimedir.)

Rüzgârın kendine mahsus yeknesak uğultusunu, yaprakların garip havasını dinlerdi.

(c) 2002 - 2018 gönül.net