Temayül Nedir ve Ne Anlama Gelir

Temayül: bir tarafa eğilme, meyletme

İçimde kapalı kalmış olan fikrî temayüller önlerinde yeni ve geniş sahalar bulabildiler.


Benzer İçeriklerimiz


Reva Nedir

Reva: uygun, yakışır, tedhiş: yıldırı

Rasim Dadı'nın çocuğa reva gördüğü tedhiş ve işkenceler arasında bir tanesi vardır ki onu hatırlayamaz.

Mahiyet Nedir

Mahiyet: öz, esas

Eserin mevzuunu da unutmuş ve elimde bir kopyası olmadığı için onun üstünde dönen kavganın mahiyetini de pek hatırlayamıyorum.

Bariz Nedir

Bariz: belirgin, tenevvü: farklılık)

Aralarında hayale sığmayacak derecede bariz bir tenevvü vardır.

Cüda Nedir

Cüda: çok sevilen bir şeyden ayrı kalmak (Farsça)

Sabahları sırf Eleni'den cüda düşmemek için, giydirilirken ayakta zorla duruyordu.

Müsavat Nedir

Müsavat: eşitlik, denklik

Kendisi de bütün gün kadın erkek müsavatını âdeta bir papaz gibi büyük mitinglerde vaaz eder dururdu.

(c) 2002 - 2018 gönül.net