Backbone Nedir ve Ne Anlama Gelir

Backbone: Omurga. Ağın en ağır trafiği taşıyan parçası; bir binanın içine, şehre veya bölgeye yayılmış olan LAN'ları birbirine bağlar.


Benzer İçeriklerimiz


Beta Version Nedir

Beta Version: Beta testi aşamasındaki yazılımın testçilere dağıtılan sürümü.

Wire Speed Nedir

Wire speed: Kablo hızı. Bir iletişim teknolojisinin fiziksel bir kabloda sağladığı veri transfer hızı.

Session Layer Nedir

Session layer: Oturum katmanı. OSI referans modelinin 5. katmanı. Uygulamalar arasında oturumu başlatır, yönetir ve bitirir. Sunu katmanındaki cihazlar arasında da veri değişimini yönetir.

NetBIOS Nedir

NetBIOS (Network Basic Input/Output System): Farklı bilgisayarlardaki uygulamaların bir yerel alan ağı ile iletişim kurabilmelerini sağlayan program.

Megabyte Nedir

MB (megabyte): Bilgisayar belleği veya depolama alanı için kullanılan bir ölçü. 1.048.576 byte'ı gösterir.

(c) 2002 - 2018 Gönül.net