Cüda Nedir ve Ne Anlama Gelir

Cüda: çok sevilen bir şeyden ayrı kalmak (Farsça)

Sabahları sırf Eleni'den cüda düşmemek için, giydirilirken ayakta zorla duruyordu.


Benzer İçeriklerimiz


Müphem Nedir

Müphem: belirsiz, galebe: yengi, muğlak: anlaşılması güç

En müphem, fakat bütün zaman için galebesi en zor, en fazla mücadele edilen bir his vardır.

İnsiyak Nedir

İnsiyak: içgüdü

Garip olarak on beş yaşındaki bir kızda nadir olan dinî insiyak bende çok kuvvetli idi.

Mütenasip Nedir

Mütenasip: orantılı

Boyuyla hiç de mütenasip olmayan ince sesiyle, "Küçük niinee," diye çağırır.

İtidal Nedir

İtidal: ölçülülük, soğukkanlılık

Bilhassa Türk kadını, kafa ve kalbindeki itidal ve cemiyete karşı muhabbetle dolu olduğu bir zamanın hasretini çekiyordu.

İtiyat Nedir

İtiyat: alışkanlık, tenkit: eleştiri

O günlerde Haminne ile konuşurken borçlanma itiyatlarını tenkit ederdim.

Sabahattin Ali'nin meşhur sözlerinden birinde de geçer bu kelime:

İçimizde şeytan yok… İçimizde aciz var… Tembellik var… İradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey: hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var.

(c) 2002 - 2018 Gönül.net