Temayül Nedir ve Ne Anlama Gelir

Temayül: bir tarafa eğilme, meyletme

İçimde kapalı kalmış olan fikrî temayüller önlerinde yeni ve geniş sahalar bulabildiler.


Benzer İçeriklerimiz


Tevekkeli Nedir

Tevekkeli: boşuna

Tevekkeli iki bin yıl evvel dünyaya örnek olan yüksek felsefe, fikir ve sanat mahsullerini vermemişti.

Garabet Nedir

Garabet: gariplik, tuhaflık

Uçları âdeta karmakarışık renkli olan bu saçların garabeti herkesi güldürüyor, ondan sonra da bu sıkılık kafamı ağrıtıyordu.

İhtiras Nedir

İhtiras: aşırı güçlü istek, tutku

Her halde Haminne'yi büyük bir ihtirasla sevmiş ve hâlâ sevdiğine şüphe yoktu.

Tasvip Nedir

Tasvip: onama, uygun bulma

Ali Şamil Paşa bu kavgayı tasvip etmemişti.

Beyaban Nedir

Beyaban: çöl (Farsça) sahra: çöl (Arapça)

Acaba gelip alacaklar mı? Yoksa, bu beyâbâna ölsün, gitsin diye mi bırakmışlardı?

(c) 2002 - 2018 Gönül.net